Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo v Ľuboticiach bolo založené 7.5.2017, čoho dôkazom je archívny zápis v ružencových knihách. Ako je z dátumu vidieť, presne pred sto rokmi sa vo Fatime zjavila deťom Panna Mária a zrejme naši predkovia uctievajúci si našu Matku na sté výročie ho založili u nás. Potvrdzuje to archívny zápis nachádzajúci sa v Dominikánskom centre v Košiciach. Ružencové bratstvo malo do roku 2010 už 21 ruží a po reorganizácií, keď pribudol ruženec svetla, máme 14 ruží s počtom členov 280. Desať členov je vo svätom a večnom ruženci. Tento stav sa nám stále mení z dôvodu starších členov. Spoločenstvo vedie hlavná horliteľka pani Mária Ivanecká ako aj horlitelia štrnástich ruží, ktorí do 1.7.2019 boli vedení a usmerňovaní duchovným otcom a správcom farnosti s pôsobiacimi kaplánmi. Tu chcem zdôrazniť, že organizované modlitbové púte a boli a budú organizované ku Matke všetkých národov Nitra, Božie milosrdenstvo Krakov, Smižany, Svinia, Košice KVP, Ružencová záhrada Vyšná Šebastová Ludžimer Poľsko, púť seniorov Levoča, Gaboltov, Ľutina, Obišovce, Turzovka, Medžugorie, Stará Licheň Poľsko, Šaštín, Marianka ako aj domáca odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie. Počas celého roka sa modlí sv. ruženec pred každou svätou omšou, pričom v nedeľu aj popoludní (večerňa), na úmysly určené svätým otcom, ružencovým promótorom ako aj naším duchovným otcom podľa potreby a situácie. Počas celého roka so modlíme aj jednotlivé novény k Božiemu milosrdenstvu, sv. Jozefovi, sv. Ondrejovi, Duchu svätému, Božiemu srdcu, za dušičky a v decembri ku svätej rodiny. V pôste sú to zasa krížové cesty podľa stavov a adorácia pri Božom hrobe. Mesiac máj a október venujeme Panne Márii. Naši členovia sa aktívne zúčastňovali pri organizovaní ako aj pomoci pri primičných slávnostiach našich rodákov Mgr. Patrika Šarišského, PaeDr., Ing. Vladimíra Štefaniča a Mgr. Tomáša Svata. Taktiež sme odprevádzali na poslednej ceste do večnosti našich zomrelých duchovných otcov, ktorí nám roky slúžili a to: Murgaš Matej, Balica Milan, páter Amannol Macko. S vďaku si spomíname pri sv. omšiach, ktoré dávame slúžiť za nich. Duchovnú obnovu sme mali 7. 5. 2017 s príležitosti stého výročia založenia ružencového bratstva v Ľuboticiach, ktorej sa zúčastnili štyria dominikáni s promótorom a všetci naši kňazi – rodáci a 14 kňazi pôsobiaci u nás. Bol to nezabudnuteľný deň, na ktorý s bázňou a láskou spomíname. Kalendárne roky končíme a nový začíname spoločnou adoráciou v našom chráme s duchovným otcom.

Všetky spomínané akcie ružencového bratstva máme zdokumentované v našej kronike.

Mária Ivanecká – hlavná horliteľka

Miništranti

 

Neodmysliteľnou súčasťou každodenného života farnosti sú miništranti.

Slovo miništrant pochádza z latinského slova ministrare, čo znamená slúžiť, posluhovať.

Pod pojmom miništrovať rozumieme slúžiť pri oltári, pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri liturgických obradoch a úkonoch.

Touto službou sa snažíme prispievať k oslave nášho Pána pri svätej omši. Každý z nás patrí do miništrantskej rodiny, ktorú spoločne navzájom tvoríme. Počas roka mávame stretnutia, kde sa oboznámujeme s poslaním a činnosťou pri miništrovaní, niečo sa naučíme a spolu sa zabavíme. Po sviatkoch Veľkej noci na Veľkonočný utorok nás každoročne čaká futbalový turnaj miništrantov, kde si spoločne popri dobrej nálade zmeráme sily pri aktívnom športovom zapolení.

Patrik Benko