Návšteva TV LUX vo farnosti 9.3.2022

Zelený štvrtok 15.4.2022

Veľký piatok 16.4.2022 – Krížová cesta

Veľký piatok 16.4.2022 – Obrady

Biela  sobota 17.4.2022 – Veľkonočná vigília

1. sväté prijímanie 11.5.2022 

Výlet Suchá belá – 21.5.2022

Svätodušná vigília – 4.6.2022

Sviatosť birmovania – 12.6.2022

Výlet na Kráľovu hoľu – 18.8.2022

Ľudové misie – 4.9. – 11.9.2022