Podmienky prípravy na prijatie sviatosti eucharistie

  1. Na sviatosť eucharistie sa pripravujú žiaci tretích ročníkov základných škôl.
  2. Účasť na hodinách náboženskej výchovy v predchádzajúcich ročníkoch  (1. a 2. ročník), aj počas aktuálneho školského roka.
  3. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
  4. Účasť na detskej sv. omši v Ľuboticiach vždy vo štvrtok večer o 18.00 hod.
  5. Účasť na stretnutiach farskej katechézy, ktoré budú včas oznámené vo farských oznamoch, pri detskej sv. omši alebo vo  farskom liste a na našej webovej stránke.

Prosím rodičov, aby v deň detskej sv. omše popoludní neprihlasovali deti na žiadne krúžky a voľnočasové aktivity.