Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,

aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Ježiš Nazaretský