Radi by sme vás poprosili o finančnú podporu, ktorá bude potrebná pri výstavbe novej farskej budovy. 

Prispievať môžete na tento účet v tvare IBAN:
SK54 0200 0000 0030 5236 1995

alebo naskenovaním QR kódu.