Novinky

Farnosť Ľubotice

1 week 1 day ago

Predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, prosí veriacich o modlitbu za uzdravenie zranených a večný život pre tých, ktorí zomreli pri nočnej tragédii na Sídlisku III v Prešove.

Farnosť Ľubotice

1 week 6 days ago

ℹ️ OZNAMY: 🔹 Deviatnik k sv. Ondrejovi: v priebehu týždňa sa budeme modliť deviatnik na začiatku sv. omše. 🔹 V piatok 25.11.2022 po sv. omši bude stretnutie lektorov. 🔹 Prvou adventnou nedeľou vstupujeme do nového liturgického roka. Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána – prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a zároveň je to čas, v ktorom sa ľudská myseľ zameriava na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. Je to čas radostného a nábožného očakávania. 🔹 Pri sv. omšiach na prvú adventnú nedeľu požehnám adventné vence. Svoje adventné vence prineste a položte ich pred oltár. 🔹 Na prvú adventnú nedeľu 27.11.2022 je jesenná zbierka na charitu. 🔹 V prvopiatkovom týždni budem k dispozícii k sviatosti zmierenia popoludní od 16:30 hod. do sv. omše v utorok, štvrtok a piatok. V stredu, hodinu pred rannou sv. omšou. 🔹 V prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod. Popoludní, od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 🔹 V prvú sobotu v mesiaci 3.12. 2022 začneme modlitbou posvätného ruženca o 7:00 hod. Potom nasleduje sv. omša. 🔹 DOBRÁ NOVINA otvára 28. ročník s mottom “Zmeňme púšť na záhradu”, chceme

Farnosť Ľubotice

2 weeks 3 days ago

Farnosť Ľubotice

3 weeks 2 days ago

ℹ️ Kto by mal záujem o zajtrajšiu (sobota 12.11.2022) turistiku na Jánošíkovu Baštu, ohláste sa pánovi farárovi (0915 809 150, email: fara.lubotice@gmail.com). Odchod je o 8:00 hod od kostola.

Farnosť Ľubotice

3 weeks 6 days ago

ℹ️ OZNAMY: 🔹 V sobotu 12.11.2022, pozývam mládež aj všetkých tých, ktorí majú radi turistiku na Jánošíkovu Baštu. Záujemcovia nahláste sa v sakristii. V priebehu týždňa upresním miesto a čas odchodu. 🔹 PRE MLÁDEŽ: V týždni od 14.11. do 20.11.2021 bude prebiehať TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ. V rámci toho sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže – ADSM v sobotu 19.11.2022 v Snine. Program: 8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža, 10:00 – slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom, 12:00 – obed a workshopy v Dome kultúry, 14:00 – program v Dome kultúry, 16:00 – záver ADSM a návrat domov. Prihlasovanie je potrebné hlavne z organizačných dôvodov a z dôvodu zabezpečenia stravy. 🔹 DOBRÁ NOVINA otvára 28. ročník s mottom “Zmeňme púšť na záhradu”. Chceme povzbudiť deti, mladých i starších koledníkov, aby svojimi talentami a darmi prispeli i tento rok k pozitívnej zmene vo svojej farnosti i v krajinách východnej Afriky. Hľadáme koledníkov (deti) aj dospelých, ktorí by pomohli pri organizovaní skupín. Prosím tých, ktorí máte záujem nahláste sa u Martiny Baňasovej na tel. č. 0908 660 191 alebo mailom: banas.mata@gmail.com 🔹 V nedeľu 13.11.2022 bude dobročinná zbierka sv. Alžbety. 🔹 V nedeľu Krista Kráľa 20.11.2022