Novinky

Farnosť Ľubotice updated their profile picture.

1 day 5 hours ago

Farnosť Ľubotice

1 day 12 hours ago

ℹ️ OZNAMY: 🔹 Kancelária farského úradu: Keďže v nasledujúcom týždni spovedám pred Veľkou nocou k dispozícii som na farskom tel. čísle: 0915 809 150. 🔹 V sobotu 1.4.2023 chcem poprosiť o pomoc pri upratovaní kostola a jeho okolia. 🔹 Pokračujú predmanželské náuky pre snúbencov: Najbližšie sa stretneme v stredu 29.3.2023. Začiatok je o 19:00 hod. v dennom stacionári. 🔹 Miestny spolok SČK a Obec Ľubotice pozývajú na Ľubotickú kvapku krvi, v piatok 31.3.2023 od 7:30 do 11:00 hod. v komunitnom centre v Ľuboticiach. Tešíme sa na stretnutie s Vami. 🔹 Chorých pôjdem spovedať pred Veľkou nocou v stredu 5.4.2023 od 8:00 hod. Chorých nahláste v sakristii. 🔹 Krížové cesty: v piatok 31.3. 2023 – po sv. omši o 17:30 hod. (ružencové bratstvo), v nedeľu 2.4.2023 o 14:00 hod. (mládež) SPOVEĎ PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI: UTOROK 28.3.2023 16:00 do 18:00 hod. Ľubotice STREDA 29.3.2023 06:00 do 07:00 hod. Ľubotice ŠTVRTOK 30.3.2023 06:00 do 07:00 hod. Ľubotice PIATOK 31.3.2023 14:30 do 17:00 hod. Ľubotice (spovedať budeme viacerí kňazi) NEDEĽA 2.4.2023 14:30 do 17:00 hod. NŠ (spovedať budeme viacerí kňazi) UTOROK 4.4.2023 16:00 do 18:00 hod. Ľubotice STREDA 5.4.2023 06:00 do 07:00 hod. Ľubotice VEĽKONOČNÉ TROJDNIE: 🔹 ZELENÝ ŠTVRTOK: 09:30 hod. Missa Chrismatis –

Farnosť Ľubotice

2 weeks 1 day ago

ℹ️ OZNAMY: 🔹 Kancelária farského úradu: V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. K dispozícii som na farskom tel. čísle: 0915 809 150. 🔹 V pondelok 20.3.2023 slávime slávnosť sv. Jozefa a 25.3.2023 slávnosť Zvestovania Pána. 🔹 Deti pozývam na detskú sv. omšu. Počas pôstu sa deti môžu zapojiť do pôstnej aktivity (sv. omša, krížová cesta, úloha na detskej sv. omši). Za splnenie úlohy dostanú pôstne dukáty. Po skončení pôstneho obdobia si budú môcť zakúpiť ceny v hodnote svojich dukátov. 🔹 V utorok 20.3.2023 bude stretnutie k príprave na Veľkonočné sviatky. 🔹 Vo štvrtok 23.3.2023 po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 🔹 V noci z 25.3.2023 na 26.3.2023 sa mení čas. O 2:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 hod. letného času. 🔹 Na Piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže a obrazy umučenia Krista. Kríže zostanú zahalené do konca slávenia utrpenia a smrti Pána (Veľký piatok). 🔹 Detská živá krížová cesta bude v nedeľu 26.3.2023 o 14:00 hod. pred kostolom. 🔹 Zbierka na charitu bola 1080 €. Na farskú budovu sa vyzbieralo vo februári 2840 €. Úprimné Pán Boh zaplať. Dnešnú nedeľu 12.3.2023 je zbierka na farskú budovu. 🔹 Pokračujú predmanželské náuky pre snúbencov: Najbližšie

Farnosť Ľubotice

4 weeks 1 day ago

ℹ️ OZNAMY: 🔹 Kancelária farského úradu:. V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. K dispozícii som na farskom tel. čísle: 0915 809 150. 🔹 Deti pozývam na detskú sv. omšu. Počas pôstu sa deti môžu zapojiť do pôstnej aktivity ( sv. omša, krížová cesta, úloha na detskej sv. omši). Za splnenie úlohy dostanú pôstne dukáty. Po skončení pôstneho obdobia si budú môcť zakúpiť ceny v hodnote svojich dukátov. 🔹 Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Sviatosť zmierenia budem vysluhovať utorok, štvrtok a piatok od 16:00 do 18:00 hod. a stredu hodinu pred rannou sv. omšou. 🔹 V prvý piatok v mesiaci pôjdem spovedať chorých od 8:00 hod. Popoludní od 15:00 hod. bude vyložená sviatosť oltárna. Ukončenie adorácie bude pred sv. omšou. 🔹 V prvú sobotu v mesiaci 4.3.2023 začíname o 7:00 hod. Fatimským večeradlom s modlitbou posvätného ruženca. Tak nasleduje sv. omša. 🔹 V prvú nedeľu v mesiaci popoludní o 14:00 hod. vás pozývam v pôstnom období na Krížovú cestu, po nej bude výmena ružencových tajomstiev. 🔹 V nedeľu 12.3.2023 bude pri sv. omšiach zbierka na výstavbu farskej budovy. Úprimná vďaka za vaše milodary. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali svojou prácou pri výrube drevín. V týždni od 6.3.2023 nastupuje

Farnosť Ľubotice

1 month 1 week ago

Prvé práce na farskom pozemku dnes začali. Veľká vďaka všetkým za pomoc. 🙏