farnostlubotice

Turistika Suchá Belá

Pozývam birmovancov a mládež  na turistiku do Slovenského raja-  tiesňava Suchá Belá v sobotu 21.mája 2022. Odchod autobusu bude o 8:00 hod. od kostola. Birmovanci nahláste sa u svojich vedúcich , ostatní  sa môžu nahlásiť  v sakristii do  stredy 18. mája 2022.

Sviatosť prvého sv. prijímania

V nedeľu  Dobrého Pastiera 8.mája 2022 sme slávili slávnosť  prvého sv. prijímania. 30 detí našej  farnosti, najprv v sobotu 7.mája 2022 pristúpilo k sviatosti zmierenia a v nedeľu potom po prvý krát mali plnú účasť na slávení Eucharistie.  Myslíme v modlitbách na rodiny týchto detí.